Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Φαρμακείο

Η πνευματική ξηρασία συνεχίζεται δυστυχώς. Γιαυτό λαμβάνω δραστικά μέτρα. Να προσέχετε τους νευρώνες σας, ειναι πολύτιμοι.

auburn Kate

( τι να διαβάζει άραγε; FRANZ EYBL-Girl Reading )